Giám đốc kinh doanh

Số lượng tuyển dụng: 01
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Thương Mại

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tham mưu cho Ban điều hành trong công tác định hướng phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm kinh doanh. Xây dựng, quản lý, triển khai chiến lược bán hàng của Sàn giao dịch theo mục tiêu phát triển của Công ty.

NHIỆM VỤ:

• Xây dựng, tham mưu cho Ban điều hành chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược
• Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đại lý Bất động sản nghỉ dưỡng
• Quản lý vận hành hoạt động bán hàng của nhân viên phòng kinh doanh
• Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng
• Xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh

YÊU CẦU:

• Tốt nghiệp Đại học. Có chứng chỉ Tư vấn và Điều hành Sàn Giao dịch
• Kiến thức sâu và rộng về Thương mại, Quản trị Marketing, Thương hiệu, Digital Marketing. Am hiểu sâu sắc thị trường & các xu hướng kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam
• 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản
• Tư duy dịch vụ khách hàng & tư duy chiến lược xuất sắc
• Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, khả năng dự đoán xu hướng
• Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi
• Khả năng sáng tạo & kiến tạo sự đổi mới
• Kỹ năng lãnh đạo, phát triển đội ngũ

Gửi hồ sơ đến: tuyendung@himlamland.com
Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/04/2019